5TYM-650 KORN ÜÇÜNJI

Gysga düşündiriş:

Mekgejöwen siňdirijisiniň esasy iş bölegi, enjamda oturdylan rotordyr.Rotor ýokary tizlikde aýlanýar we deprek urmak üçin urýar.Dänäni elek deşikleri bilen bölýärler, mekgejöweniň ujy maşynyň guýrugyndan, mekgejöweniň ýüpegi we derisi bolsa tuýere çykýar.Iýmit porty enjamyň ýokarky gapagynyň ýokarky böleginde ýerleşýär.Mekgejöwen oty iýmit portunyň üsti bilen bugdaý otagyna girýär.Bugdaý otagynda mekgejöwen däneleri ýokary tizlikli aýlanýan rotoryň täsiri bilen ýykylýar we elek deşiklerinden bölünýär.Iýmit girelgesiniň düşmeginiň öňüni almak üçin iýmit girelgesiniň aşaky böleginde bir böwet bar, mekgejöwen däneleriniň çökmegi adamlara agyr degýär we iň köp ulanylýan tygşytly enjamdyr.Täze mekgejöwen siňdirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, aňsat gurnama, işlemek, tehniki hyzmat we ýokary öndürijilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.Bugdaý mekgejöweni esasan ekran örtüginden (ýagny deprek), rotordan, iýmitlendiriji enjamdan we çarçuwadan durýar.Ekranyň we ýokarky gapagyň rotory bugdaý kamerasyny emele getirýär.Rotor esasy iş bölegi bolup, mekgejöwen ekilýär.Basym otagynda gutardym.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Mekgejöwen siňdirijisiniň esasy iş bölegi, enjamda oturdylan rotordyr.Rotor ýokary tizlikde aýlanýar we deprek urmak üçin urýar.Dänäni elek deşikleri bilen bölýärler, mekgejöweniň ujy maşynyň guýrugyndan, mekgejöweniň ýüpegi we derisi bolsa tuýere çykýar.Iýmit porty enjamyň ýokarky gapagynyň ýokarky böleginde ýerleşýär.Mekgejöwen oty iýmit portunyň üsti bilen bugdaý otagyna girýär.Bugdaý otagynda mekgejöwen däneleri ýokary tizlikli aýlanýan rotoryň täsiri bilen ýykylýar we elek deşiklerinden bölünýär.Iýmit girelgesiniň düşmeginiň öňüni almak üçin iýmit girelgesiniň aşaky böleginde bir böwet bar, mekgejöwen däneleriniň çökmegi adamlara agyr degýär we iň köp ulanylýan tygşytly enjamdyr.Täze mekgejöwen siňdirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, aňsat gurnama, işlemek, tehniki hyzmat we ýokary öndürijilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.Bugdaý mekgejöweni esasan ekran örtüginden (ýagny deprek), rotordan, iýmitlendiriji enjamdan we çarçuwadan durýar.Ekranyň we ýokarky gapagyň rotory bugdaý kamerasyny emele getirýär.Rotor esasy iş bölegi bolup, mekgejöwen ekilýär.Basym otagynda gutardym.

Mekgejöweniň ekişi mekgejöweniň aýrylmagynyň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy, bu mekgejöweniň el bilen aýrylmagyndan ýüz esse köp.Önümiň hili ajaýyp, tehnologiýa kämildir, öndürijiligi durnukly, işiň netijeliligi ýokary, gurluşy täze, tehnologiýa ajaýyp we amaly güýçlidir.Gabyk awtomatiki usulda bölünýär we aýyrmak derejesi 99% -e ýetdi, bu ulanyjylara wagt, güýç we netijelilik tygşytlamak üçin gowy kömekçi.

Parametr maglumatlary

Haryt Parametrler Bellik
Model 5TYM-650  
Gurluşyň görnüşi Çeňňek  
Agramy 50kg Hiç hili güýç ulgamy bolmazdan
Gabat gelýän güýç 2.2-3kw ýa-da 5-8 at güýji Elektrik hereketlendirijisi, dizel hereketlendirijisi, benzin dwigateli
Ölçeg 900 * 600 * 920mm L * W * H.
Önümçilik 1-2 sag / sag  
Uçuş nyrhy 99%  
Dizel hereketlendirijisi R185  
Bahalandyrylan güýç 5.88kw / 8Hp  
Iň ýokary güýç 6.47kw / 8.8Hp  
Bahalandyrylan tizlik 2600r / min  
Agramy 70 kg

  • Öňki:
  • Indiki: