5TYM-850 mekgejöwen otlaýjy

Gysga düşündiriş:

Mekgejöweniň bu görnüşi maldarçylykda, fermalarda we öý hojalygynda giňden ulanylýar.Bugdaý mekgejöweni esasan mekgejöweniň gabygy we bugdaýy üçin ulanylýar.Oturyjy mekgejöwen dänelerini mekgejöwen dänelerinden zyýansyz ajaýyp tizlikde mekgejöwen dänelerinden bölýär.Taşlaýjy dört dürli at güýji bilen üpjün edilip bilner: dizel hereketlendirijisi, elektrik hereketlendirijisi, traktor kemeri ýa-da traktor çykyşy.Hakyky ýagdaýa görä saýlap bilersiňiz.Ansat daşamak üçin teker at güýji goldaw çarçuwasy bilen enjamlaşdyrylan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5TYM-850 mekgejöwen otlaýjy:
Mekgejöweniň bu görnüşi maldarçylykda, fermalarda we öý hojalygynda giňden ulanylýar.Bugdaý mekgejöweni esasan mekgejöweniň gabygy we bugdaýy üçin ulanylýar.Oturyjy mekgejöwen dänelerini mekgejöwen dänelerinden zyýansyz ajaýyp tizlikde mekgejöwen dänelerinden bölýär.Taşlaýjy dört dürli at güýji bilen üpjün edilip bilner: dizel hereketlendirijisi, elektrik hereketlendirijisi, traktor kemeri ýa-da traktor çykyşy.Hakyky ýagdaýa görä saýlap bilersiňiz.Ansat daşamak üçin teker at güýji goldaw çarçuwasy bilen enjamlaşdyrylan.
Obýekti ulanyň: mekgejöweniň üstünde mekgejöwen (mekgejöwen bilen, mekgejöweniň suwy 20% -den az bolmalydyr

Aýratynlyklary:
1. Mekgejöweniň zyýany pes
2. removalokary aýyrmak derejesi
3. Mekgejöwen dänelerini, mekgejöwen dänelerini we dykyzlaryny awtomatiki bölmek
4. Işlemek aňsat
5. outputokary çykyş
6. Uzak ömri

Parametr maglumatlary

Haryt Bölüm Parametr Bellik
Model   5TYM-850 Mekgejöweniň gabygy
Gurluşyň görnüşi   Spiral diş görnüşi  
Agramy kg 120 4 kiçi tigir görnüşi
Gabat gelýän güýç Kw / sag 5.5-7.5kw / 12-18hp 380v elektrik hereketlendirijisi , dizel dwigateli, benzin, traktor PTO
ölçegi cm 127 * 72 * 100 Gaplamak ölçegi 104 * 72 * 101
Iş netijeliligi t / sag 4-6 t Taşlamak we süpürmek 2-3t / sag
Bahany alyň % 99

  • Öňki:
  • Indiki: