Kultiwator

 • Self-propelled rotary tiller

  Öz-özi hereket edýän aýlaw tiller

  Ölçegi (mm) 1670 × 960 × 890 Agramy (kg) 120 Bahalandyrylan güýç (kWt) 6.3 Bahalandyrylan tizlik (r / min) 1800 Pyçak rulonynyň dizaýny (r / min) pes tizlik 30 、 ýokary tizlik 100 Pyçak rolikiniň iň ýokary öwrüm radiusy ( mm) 180 Aýlawly ekin meýdanynyň giňligi (mm) 900 Aýlawly ekin meýdanlarynyň çuňlugy (mm) ≥100 Önümçilik (hm2 / sag) ≥0.10

 • Rotary tiller driven by a wheel tractor

  Tigirli traktor bilen dolandyrylýan aýlaw tiller

  Tigirli traktor bilen dolandyrylýan aýlaw tiller / lander ösdürip ýetişdirmek üçin öwrümli tiller

 • Hydraulic flip plow

  Gidrawlik süýşürmek

  Gidrawlik süýşürmek, esasan traktoryň at güýjüniň ululygyna we topragyň ekiş çuňlugyna görä dürli modelleri saýlaýar.20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa, 45 seriýa we ş.m.Gidrawlik süýşürmek, esasan, uly meýdany emele getirmek üçin ulanylýar toprak kisloroda sezewar bolup, topragyň ýokumly maddalaryny köpeldýär we duzlulyk derejesini peseldýär.Şonuň üçin soňky ýyllarda ýurt ekerançylyk ýerlerini sürmek üçin gidrawliki çuňňur öwrülişikleri ulanmagy goldaýar.

 • 1BZ series hydraulic offset heavy harrow

  1BZ seriýaly gidrawliki agyr garny ýapýar

  1BZ seriýaly gidrawliki ofset agyr ýük üç nokatly asma arkaly traktora birikdirildi.Agyr toprak, çöllük ýerler we ot-çöpler üçin güýçli ekerançylyk ukybyna eýedir.Esasan, ekin sürmezden ozal samanlary aýyrmak, ýerüsti dykyzlygy döwmek, dogralan sypal we meýdana gaýdyp gelmek, ekin meýdanlaryndan soň topragy ezmek, çyglylygy tekizlemek we saklamak we ş.m.