oba hojalygyny goldaýan bugdaý maşynlary ýuwujy enjamlar

https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc“Xuzhou Chengsuli Machinery” bugdaý, tüwi, mekgejöwen, soýa, pişik noýbasy, kömelek noýbasy, gyzyl noýba, mekgejöwen, däneli, afrikaly tüweleý ýaly dürli ekinleri ösdürip ýetişdirip bilýän dürli otlaýjylary işleýär.Traktoryň yzky wilkasy bilen, şeýle hem dizel hereketlendirijisi we benzin hereketlendirijisi bilen birikdirilip bilner.Modeller göwrümi boýunça doly, poslama we aşaga çydamly, bu ferma işiňizde gowy kömekçi.
Diňe tüwi we bugdaýy basmaly bolsaňyz, dürli modeller we dürli iş netijeliligi bolan ýörite tüwi we bugdaý otlaýjylarymyz bar.Islegleriňizi bize aýdyp bilersiňiz we size laýyk modeli maslahat bereris.
Köpugurly arassalaýjy gerek bolsa, siziň üçin kiçi we uly mümkinçiliklerimiz bar.Dökülýän mekgejöwen mekgejöwen noýbasy.
Elbetde, iki dürli modelde bar bolan mekgejöwen otlaýjylary hem bar.
Jikme-jiklikler üçin aşakdaky tablisa serediň.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc

Model Ölçegi (sm) Agramy (kg) Kuwwat Önümçilik Işlemek
5TY-60 70 * 30 * 68

18

220 / 0.95KW

1.5t / sag

Mekgejöwen / mekgejöwen

5TYM-650 90 * 60 * 92

50

2.2kw / 6Hp

1.5t / sag

Mekgejöwen / mekgejöwen

5TYM-700 118 * 80 * 95

100

3kw / 6Hp

1.5t / sag

Mekgejöwen / tüwi / mekgejöwen / noýba

5TYM-850 127 * 72 * 100

120

5.5kw / 12Hp

4-6t / sag

Mekgejöwen / mekgejöwen

5TD-45 150 * 136 * 86

46

2.2kw / 6Hp

0.3-0.4t / sag

Tüwi / Bugdaý

5TD-50B 150 * 136 * 86

83

2.2kw / 6Hp

0.4-0.6t / sag

Tüwi / bugdaý / noýba / mekgejöwen / tüwi / mekgejöwen / tohum

5TD-75 139 * 92 * 133 100

7.5KW / 12hP

0.8-1t / sag

Tüwi / Bugdaý /

Soýa

5TD-90 235 * 157 * 170 300 7.5KW / 12hP 0.8-1.2t / sag Tüwi / Bugdaý / Soýa
5TD-125 250 * 177 * 155 420 11kw / 22Hp 1t-1.5t / sag Tüwi / Bugdaý / Soýa
5TD-2000 246 * 140 * 165 460 7.5KW / 12Hp 2-4t / sag Mekgejöwen / tüwi / mekgejöwen / noýba / tüwi / bugdaý

Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar