Spreýer

  • Sprayer

    Spreýer

    1. Peýdaly model oba hojalygyna, hususan-da tüwi nahallaryny daşamaga, däne daşamaga, dökün ýaýratmaga we ekin meýdanynda derman urmaga ukyply enjamlara degişlidir.Milli oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmagyň çaltlaşmagy bilen Hytaýda oba hojalygyny mehanizasiýalaşdyrmak derejesi ep-esli ýokarlandy.Çöl meýdanlaryny ösdürip ýetişdirmek nukdaýnazaryndan, tüwi göçürijiniň emeli göçürijini çalyşmagy gaty adaty zat.Emma ýüze çykýan mesele şol ...